Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

"O Korabnikach zawsze lubię się czegoś dowiedzieć (...)

 

Co słychać w Korabnikach? Tutaj już jesień, liście żółte i opadłe. mnie się wciąż zdaje, że w Korabnikach z drzew listki nie opadają, że na korabnickich krzewach listki nie żółkną i że tam wciąż jeszcze wiosna."

Stanisław Wyspiański

"Listy z Paryża"

Aktualności

 


  

Informacja w sprawie wniosku o nadanie nazwy ulicy dla drogi usytuowanej na działce ewidencyjnej nr 4799/2

 


  

Ogłoszenie w sprawie naboru ławników na kadencję 2020 - 2023.

załącznik 2

załącznik 3

 


 

Uwaga: od 13 czerwca nastąpi zamknięcie ul. Wyspiańskiego

Orientacyjny plan prowadzenia prac

Schemat dróg do objazdu

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego informuje, że w związku z rozpoczęciem kolejnej fazy robót drogowych na zadaniu „Przebudowa DP nr 2172K ul. Wyspiańskiego w m. Skawina - Etap II” od dnia 13 czerwca 2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.Szczegółowe informacje poniżej. 

Tymczasowa organizacja ruchu na czas robót związanych z przebudową konstrukcji jezdni polegać będzie na zamknięciu DP nr 2172 K (ul. Wyspiańskiego) dla ruchu pojazdów na odcinku od skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich do granicy Miasta Skawina. Na tym odcinku ruch będzie możliwy wyłącznie w zakresie dojazdu do posesji.

  • Planowany termin zakończenia robót - 26 lipca 2019 r.
  • Przywrócenie do ruchu zamkniętego odcinka planowane jest w połowie sierpnia 2019 r.

Wytyczony objazd dla zamkniętego odcinka drogi rozpoczyna się od strony:

  • Skawina od skrzyżowania ul. Wyspiańskiego z ul. Kopernika;
  • Gmina Mogilany od skrzyżowania ul. Skawińskiej z ul. Doboszyńskiego.

Wykonawcą robót jest firma TROBUD Zerwana 56, 32-091 Michałowice. Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy kanalizacji deszczowej polegać będzie na lokalnym zawężeniu pasa ruchu na kierunku Chorowice - Skawina. 

 


 

 

Informacja na temat planowanej inwestycji na działce 5255 w Skawinie.

 


 

Zmiana w komunikacji miejskiej, linia 253, 203, 243, 213, 223, 235

 


 

 

27 marca 2019 roku, godzina 9.00 - VI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Skawinie -  Pałacyk "Sokół" w Skawinie, ul. Mickiewicza 7

 


  

 

Telefony alarmowe

W razie wypadku dzwoń pod numer 112 z telefonu komórkowego lub stacjonarnego.

Twoje połączenie zostanie przekierowane do odpowiednich służb (policji, straży pożarnej lub służb medycznych).


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W roku szkolnym 1904/1905 w wynajętym przez Radę Gminną lokalu, nauczycielka Aleksandra Kurdzielówna rozpoczęła edukowanie dzieci w jednoklasowej szkole.
Rada Szkolna Miejscowej Szkoły Ludowej Mieszanej w Korabnikach była instytucją, która miała duży wpływ na Radą Szkolną Okręgową w Podgórzu, zajmowała się sprawami lokalowymi szkoły takimi jak: wynajem budynków, czy też zakup parceli pod budowę.

W 1910 roku Rada Szkolna Miejscowa w Korabnikach wystąpiła do Rady Szkolnej Okręgowej w Podgórzu z prośbą o zorganizowanie dwuklasowej szkoły ze względu na przepełnienie dziećmi tutejszej szkoły (120 dzieci).  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ...

Zespół dworski w Korabinkach został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego jako dwór wraz z parkiem, stodołą, stajniami, spichlerzem oraz młynem. 

Dwór wybudowany prawdopodobnie w połowie XVI wieku dla Piotra Korytki herbu Jelita. W 1585 roku właścicielem Korabnik był Andrzej Sapieha, następnie od połowy XVII wieku rodzina Waxmanów. W 1855 roku majątek był współwłasnością (dzielił się na trzy części): Jakuba Starowieyskiego, Apolonii Milewskiej i Michała Waxmana. W latach 80 XIX wieku posiadłość zakupił Edward Brudzewski i z jego inicjatywy budynek został powiększony o część wschodnią. W późnych latach 20 XX wieku właścicielem był Bolesław Miączyński. W XIX wieku został włączony w obręb murów powstającego pałacu Brudzewskich. Pałac ma styl neorenesansowy i bez większych zmian przetrwał do dziś. Dwór stanowi własność prywatną. Pałac jest obszernym piętrowym budynkiem, zbudowanym na planie zbliżonym do prostokąta. Od zachodu przylega do niego niewielka przybudówka, mieszcząca klatkę schodową. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ...

 

 

Zgromadzenie Sług Miłości, zwane popularnie guanellianami od nazwiska Założyciela, św. Alojzego Guanella, to katolickie zgromadzenie zakonne. Poprzez swoją posługę księża i bracia zakonni starają się świadczyć o tym, że Bóg jest dobrym Ojcem, który troszczy się o wszystkie swoje dzieci, zwłaszcza o te najbardziej opuszczone.   

     Duchowość guanelliańska to historia miłości, która w Sercu Jezusa, przebitym na Krzyżu i obecnym w Eucharystii, objawia wzór poświęcenia i troski Boga o człowieka. Tu rodzi się misja guanelliańska: żywe świadectwo miłości Boga do człowieka i miłość do bliźniego na wzór Chrystusa Dobrego Pasterza i Miłosiernego Samarytanina według przykazania: „miłujcie się wzajemnie jak Ja was umiłowałem”. Stąd też wynika działalność Zgromadzenia: posługa najbardziej ubogim i potrzebującym, aby dać im „chleba i Boga”. W praktyce, w zależności od potrzeb jakie występują, guanellianie prowadzą domy dla niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, dla starszych, samotnych, domy dziecka, szkoły, centra rehabilitacyjne, parafie i inne ośrodki charytatywne. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ...

Jednostka z roku na rok powiększa swoje szeregi o nowych ochotników, którzy biorą udział w licznych akacjach ratowniczych , a także zajmują wysokie lokaty w zawodach pożarniczych.  Jednostka nie jest jeszcze włączona do systemu KSRG, jednakże stanowi jedną z najmobilniejszych i najsprawniej działających jednostek w gminie Skawina.

Prężnie działająca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, stanowiąca chlubę jednostki, ma ambicję w ciągu najbliższych 2 lat, stać się najlepszą drużyną w województwie.

Od lat druhom z OSP Skawina II – Korabniki, przyświeca motto " Bogu na Chwałę, ludziom na pożytek ".

OSP Skawina II – Korabniki, organizuje liczne spotkania integracyjne i imprezy okolicznościowe dla potrzeb lokalnej społeczności, ściśle współpracując z miejscową placówka oświatową Sp nr 4 oraz Zgromadzeniem Sług Miłości Guanellianie w Korabnikach. Prężnie działający Klub Górski OSP Skawina II - Korabniki, organizujący regularne wycieczki i wyprawy górskie dla mieszkańców Korabnik oraz drużyna piłkarska, to tylko niektóre przykłady dodatkowej działalności druhów z tej jednostki. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ...

Podziel się na mediach społecznościowych

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?