Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
OSP Korabniki


 

 

Ochotnicza Straż Pożarna Skawina II - Korabniki

32-050 Skawina

ul. Stanisława Wyspiańskiego 7

www.ospkorabniki.pl

ospkorabniki@gmail.com 

tel:693 909 551, 888 766 252

 

 

 

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Korabnikach, rozpoczyna się w roku 1927,  kiedy to powstał komitet założycielski Straży. Inicjatorem jego był hr. Bolesław Miączyński, ówczesny właściciel dworu w Korabnikach – w którym (według ksiąg pamiątkowych) początkowo mieściła się siedziba straży. Hrabia przekazał teren, pod budowę remizy oraz wspomagał finansowo jej powstanie aż do roku 1936, w którym ukończono budowę. 

Założycielami straży byli mieszkańcy Korabnik: 

Franciszek Czopek, 

Stanisław Guzik 

Maciej Kurlit 

Józef Nazim 

Antoni Podoba 

Władysław Styrylski 

Jan Styrylski, którzy byli również pierwszymi członkami OSP Korabniki. 

Pierwszym sprzętem gaśniczym, były tradycyjne sikawki konne, które wiernie służyły strażakom jeszcze po II Wojnie Światowej .

W latach 50-tych, druhom udało się zgromadzić środki na zakup motopompy M-400 oraz M-800, której uroczyste poświęcenie odbyło się w 1957 roku.

W 1973r „królewska” wieś Korabniki, została włączona administracyjnie, jako osiedle do miasta Skawina. Wtedy to, jednostka zmieniła nazwę na OSP Skawina II – Korabniki. 

W 1976 roku również dzięki wsparciu mieszkańców udało się  zakupić pierwszy wóz strażacki marki Żuk, który znacznie wspomógł działania bojowe jednostki.  Do najważniejszych działań ratowniczych zaliczyć należy te z roku 1997, kiedy to jednostka OSP Skawina II - Korabniki, brała udział w akcji przeciwpowodziowej, z poświęceniem pomagając dotkniętym żywiołem wody mieszkańcom, jak również w późniejszym czasie, przy usuwaniu skutków tej powodzi. Niezapomniany był również Nowy Rok 2008, kiedy jednostka brała udział w gaszeniu miejscowych magazynów budowlanych.

Rok 2005 to dla jednostki duże zmiany. Dzięki wspólnej inicjatywie strażaków,  samorządu lokalnego oraz przy finansowym wsparciu ze strony Urzędu Miasta i Gminy Skawina, zostaje wykonany kompleksowy remont wewnątrz remizy. Dwa lata później przystąpiono do dalszej modernizacji i rozbudowy budynku, polegającym przede wszystkim na wzniesieniu nowego garażu. Znalazło się wtedy właściwe miejsce dla zakupionego w 2008 roku samochodu pożarniczego Mercedes Benz 608 D, który zastąpił wysłużonego Żuka  oraz dla pozyskanego w 2005 roku samochodu Jelcz 004 – odremontowanego w czynie społecznym przez druhów.

W 2014 roku jednostka wzbogaciła się o średni wóz ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes-Benz 1222 , który zastępuje w służbie wóz lekki Mercedes Benz 608 D, który druhowie przekazali dla OSP Borek Szlachecki. W roku jubileuszowym 2017,  jednostka zakupiła nowy samochód lekki, przeznaczony do ratownictwa techniczno – pożarniczego, marki Ford Transit, współfinansowany za środków Urzędu Miasta i Gminy Skawina. Ze środków własnych zakupiono wyposażenie pojazdu, między innymi hydrauliczny sprzęt do ratownictwa drogowego firmy Holmatro.

Dzięki staraniom druhów oraz lokalnej społeczności Korabnik, projekt modernizacyjny Strażnicy, wygrał w 2016 roku głosowanie w konkursie Budżetu Obywatelskiego miasta Skawiny, zapewniając jednostce środki na unowocześnienie budynku w nową instalacje elektryczną, klimatyzację, monitoring oraz alarm, tym samym dostosowując go do standardów XXI wieku.

Przez cały czas druhowie OSP Skawina II – Korabniki, podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach pożarniczych, jak również ratownictwa medycznego, ratownictwa wysokościowego a w najbliższym czasie, również ratownictwa wodnego.

Jednostka z roku na rok powiększa swoje szeregi o nowych ochotników, którzy biorą udział w licznych akacjach ratowniczych , a także zajmują wysokie lokaty w zawodach pożarniczych.  Jednostka nie jest jeszcze włączona do systemu KSRG, jednakże stanowi jedną z najmobilniejszych i najsprawniej działających jednostek w gminie Skawina.

Prężnie działająca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, stanowiąca chlubę jednostki, ma ambicję w ciągu najbliższych 2 lat, stać się najlepszą drużyną w województwie.

Od lat druhom z OSP Skawina II – Korabniki, przyświeca motto " Bogu na Chwałę, ludziom na pożytek ".

OSP Skawina II – Korabniki, organizuje liczne spotkania integracyjne i imprezy okolicznościowe dla potrzeb lokalnej społeczności, ściśle współpracując z miejscową placówka oświatową Sp nr 4 oraz Zgromadzeniem Sług Miłości Guanellianie w Korabnikach. Prężnie działający Klub Górski OSP Skawina II - Korabniki, organizujący regularne wycieczki i wyprawy górskie dla mieszkańców Korabnik oraz drużyna piłkarska, to tylko niektóre przykłady dodatkowej działalności druhów z tej jednostki.

Ochotnicy z OSP Skawina II – Korabniki, śladem swoich ojców i dziadków kontynuują szlachetną tradycję bezinteresownej pomocy. Tradycja ta w Korabnikach jest mocno zakorzeniona, świadczy o tym ilość młodych adeptów tej zaszczytnej służby.

Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Korabnikach liczy 81 osób.

Podziel się na mediach społecznościowych

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?