Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
Urząd Miasta i Gminy Skawina

Ogłoszenia Urzędu Miasta i Gminy Skawina

 


 

VI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 27 marca 2019 roku, godzina 9.00, Pałacyk "Sokół" w Skawinie, ul. Mickiewicza 7

 

1. Zwołanie VI Sesji

2. Porządek obrad VI zwyczajnej sesji 27 marca 2019

3. Ogłoszenie sesja VI

4. Projekt uchwały ws zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2019 rok

5. Projekt uchwały ws zmiany Uchwały Nr II-N-23-19-RM w Skawinie ws przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

6. Projekt uchwały ws niewyodrębnienia w budżecie Miasta i Gminy Skawina na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki

7. Projekt uchwały ws przekazania środków finansowych dla Policji

8. Projekt uchwały ws ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta i Gminy Skawina

9. Projekt uchwały ws udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego

10.1 poprawka p. A. Holika do uchwały

10.2 poprawka p. A. Śnieżka do uchwały

12. autopoprawka Burmistrza MiG Skawina do uchwały ws ustalenia wzoru deklaracji

13. Projekt uchwały ws szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

14. Projekt uchwały ws Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina

15. Projekt uchwały ws zmiany Uchwały Nr-XIII-168-15-RM w Skawinie z dnia 25.11.2015 w ws przyjęcia Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina

16. Projekt uchwały ws przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030

17. Projekt uchwały ws wyrażenia akceptacji dla zamiaru nabycia praw użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności obiektów budowlanych

18. Projekt uchwały ws wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata na cele handlowe-kiosk

19. Projekt uchwały ws wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata na cele prowadzenia dział. -gastronomicznej

20. Projekt uchwały ws wyrażenia zgody na odstępstwo od trybu przetargowego oddania w najem lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata-apteka

21. Projekt uchwały ws wyrażenia zgody na odstępstwo od trybu przetargowego oddania w najem lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata-sklep ogólnospożywczy

22. Projekt uchwały ws wyrażenia zgody na wniesienie jako wkładu niepieniężnego aportu nieruchomości na rzecz ZWiK sp. z o.o.

23. Projekt uchwały ws zatwierdzenia raportu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Skawina za rok 2018

24. Projekt uchwały ws przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 18.01.2019

25. Projekt uchwały ws rozpatrzenia petycji z dnia 3.01.2019

26. Projekt uchwały ws zajęcia stanowiska odnośnie pisma z dnia 24.01.2019

27. Projekt uchwały ws zmian w składach osobowych Komisji Spraw Obywatelskich i Komisji Kultury Sportu i rekreacji RM w Skawinie


 

Podziel się na mediach społecznościowych

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?